Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань — 24 Сфера обслуговування
Спеціальність — 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм
Освітньо-професійна програма — Управління туристичним бізнесом; Управління готельно-ресторанною справою

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань — 24 Сфера обслуговування
Спеціальність — 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм,
Освітньо-професійна програма — Готельно-ресторанна справа, Туризм

Ступінь вищої освіти – бакалавр  
Галузь знань – 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність − 242 «Туризм»
Освітньо-наукова програма  − Туризм

Ознайомлення з понятійним апаратом, оволодіння методикою організації багатопроектного управління та інформаційним інструментарієм його практичного впровадження. Вивчення методів планування спільних ресурсів для багатьох проектів та набуття умінь їх використання в практичній фаховій діяльності у відповідності до вимог міжнародних стандартів проектного управління.

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 24 Сфера обслуговування
Спеціальність – 242 Туризм; 241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програма – Туризм; Управління готельно-ресторанною справою

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 24 Сфера обслуговування
Спеціальність — 242 Туризм
Освітньо-наукова програма — 241 Готельно-ресторанна справа; Управління туристичним бізнесом; Управління готельно-ресторанною справою

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 24 Сфера обслуговування
Спеціальність — 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм
Освітньо-наукова програмаУправління готельно-ресторанною справою; Управління туристичним бізнесом

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 24 Сфера обслуговування
Спеціальність — 242 Туризм; 241 «Готельно-ресторанна справа»
Освітньо-наукова програма — Управління туристичним бізнесом; Управління готельно-ресторанною справою

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 24 Сфера обслуговування
Спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програма – Управління готельно-ресторанною справою

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність − 01516 «Професійна освіта»
Освітньо-професійна програма  − «Організація туристичного обслуговування»

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 24 Сфера обслуговування
Спеціальність – 242 Туризм
Освітньо-професійна програма – Туризм

  • Галузь знань:
    • 0307 Туризм
  • Напрям підготовки:
    • 6.030701 Організація туристичного обслуговування
  • Фахове спрямування:
    • Управління туристичним бізнесом

ступінь вищої освіти - бакалавр

галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

спеціальність 241"Готельно-росторанна справа"

ступінь вищої освіти - бакалавр

галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

спеціальність 242 "Туризм"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

Спеціальності: 241 "Готельно - ресторання справа"

                            242 "Туризм"

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 24 Сфера обслуговування
Спеціальність — 242 Туризм; 241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програма — Управління туристичним бізнесом; Управління готельно-ресторанною справою

Галузь знань

01 “Освіта/ Педагогіка”

Спеціальність

015 “Професійна освіта”

Освітньо-професійна програма:

Туристичне обслуговування

 

Educational-qualification degree – Bachelor

Knowledge area 12 – “Computer Science ”