Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань - 28 Публічне управління та адміністрування                                                   
Спеціальність - 281 Публічне управління та адміністрування                                                   
Освітньо-професійна програма - Державна служба

Дисципліна "Методологія досліджень в публічному управлінні" спрямована на формування  у  студентів розуміння  процесу  наукової  діяльності, оволодіння  методологічними  та  методичними  основами  наукового дослідження у сфері публічного управління, формування  вміння  організовувати  наукове  дослідження конкретної проблеми за використання усього комплексу традиційних методів наукових досліджень.

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

  • Галузь знань:
    • 1801 спеціальна категорія
  • Фахове спрямування:
    • 8.18010016 Бізнес адміністрування
  • Спеціальність:
    • 8.18010016 Бізнес адміністрування

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-професійна програмаФПС-11, ФМ-11; ФБС-11

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-професійна програма — ГРС-11, ФМС-11

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітньо-професійна програма: Міжнародна економіка

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво
Напрям підготовки: 6.030503 Міжнародна економіка

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність — 051 «Економіка»
Освітньо-професійна програма«Міжнародна економіка»

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво
Напрям підготовки: 6.030503 Міжнародна економіка

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Degree of higher education – bachelor
Field of Knowledge – 05 “Social and behavioral sciences”
Specialty – 051 “Economics”
Educational professional program – «International economics»

Degree of higher education – bachelor
Field of Knowledge – 05 “Social and behavioral sciences”
Specialty – 051 “Economics”
Educational professional program – «International economics»

Degree of higher education – bachelor
Field of Knowledge – 05 Social and behavioral sciences
Specialty – 051 Economics
Educational professional program – International economics

Degree of higher education – bachelor
Field of Knowledge – 05 “Social and behavioral sciences”
Specialty – 051 “Economics”
Educational professional program – «International economics»

Degree of higher education – bachelor
Field of Knowledge – 05 Social and behavioral sciences
Specialty – 051 Economics
Educational professional program – International economics

Degree of higher education – bachelor
Field of Knowledge – 05 Social and behavioral sciences
Specialty – 051 Economics
Educational professional program – International economics

Settlements and payments