Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

 • Галузь знань:
  • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Спеціальність:
  • 051 Економіка
 • Освітньо-професійна програма:
  • Економіка та управління підприємством

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність — 051 Економіка
Освітньо-професійна програма — Аналітична економіка

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Спеціальність:
  • Економіка підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства

Спеціальність - 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Фаховеспрямування: Фінанси

Фінанси суб'єктів господарювання

Фінанси в системі митних органів

Оподаткування

 • Галузь знань:
  • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Спеціальність:
  • 051 Економіка
 • Освітньо-професійна програма:
  • Економіка та управління підприємством
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Спеціальність:
  • Економіка промислового підприємства

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність — 051 Економіка
Освітньо-професійна програма — Аналітична економіка

 • Галузь знань:
  • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Спеціальність:
  • 051 Економіка 
 • Освітньо-професійна програма:
  • Економіка та управління підприємством
 • Галузь знань:
  • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Спеціальність:
  • 051 Економіка
 • Освітньо-професійна програма:
  • Економіка та управління підприємством
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Фінанси і кредит

Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Спеціальність: 051 "Економіка"

Освітньо-професійні програми:

                                    "Аналітична економіка"

                                    "Економіка та управління підприємством"

                                    "Економічна кібернетика"

                                    "Міжнародна економіка"

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність — 051 Економіка
Освітньо-професійна програма — Аналітична економіка

 • Галузь знань:
  • 0305 «Економіка і підприємництво»
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
  • 8.03050401 «Економіка підприємства»
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економіка та підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Спеціальність:
  • Економіка підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа, економічна теорія
 • Спеціальність:
  • Банківська справа
 • Галузь знань:
  • 0305 «Економіка і підприємництво»
 • Напрям підготовки:
  • 8.03050401 «Економіка підприємства»
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Спеціальність:
  • 8.03050401 «Економіка підприємства»

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування; 24 Сфера обслуговування; 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність — 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 281 Публічне управління та адміністрування; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 241 Готельно-ресторанний бізнес; 242 Туризм
Освітньо-професійна програма — Економіка; Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Маркетинг; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Готельно-ресторанний бізнес; Туризм

Соціальні і поведінкові науки

Економіка

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економіка та підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Спеціальність:
  • Економіка підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 «Економіка і підприємництво»
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 «Економіка підприємства»
 • Фахове спрямування:
  • «Економіка промислового підприємства»
 • Галузь знань:
  • 0304 Право
 • Напрям підготовки:
  • 6.030401 Правознавство
 • Галузь знань:
  • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Спеціальність
  • 051 "Економіка"
 • Освітньо - професійна програма:
  • Економіка та управління підприємством
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Спеціальність:
  • Економіка підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Галузь знань:
  • 05 "Соціальні та поведінкові науки"
 • Спеціальність:
  • 051 "Економіка"
   • Освітньо-професійна програма: "Економіка та управління підприємством"
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Галузь знань:
  • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Спеціальність:
  • 051 Економіка
 • Освітньо-професійна програма:
  • Економіка та управління підприємством

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність — 051 Економіка
Освітньо-професійна програма — Аналітична економіка

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 8.03050501 Управління персоналом та економіка праці
 • Фахове спрямування:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Спеціальність:
  • 7.03050401 Економіка підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Спеціальність:
  • 8.03050401 Економіка підприємства

Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Спеціальність: 051 "Економіка"

Освітньо-професійна програма:

                                      "Економіка та управління підприємством"

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Спеціальність:
  • 7.03050401 Економіка підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислових підприємств
 • Спеціальність:
  • 8.03050401 Економіка підприємства