Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти - бакалавр
Галузь знань -
Спеціальність -
Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма -

Ступінь вищої освіти - бакалавр
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність - 052 «Політологія»
Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма - «Міжнародні та регіональні політичні комунікації»

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні науки
Спеціальність — 052 Політологія
Освітньо-професійна програма — Політологія

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки; 24 Сфера обслуговування
Спеціальність — 052 Політологія; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм
Освітньо-професійна програма — Міжнародні та регіональні політичні комунікації; Готельно-ресторанна справа; Туризм

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні науки
Спеціальність — 052 Політологія
Освітньо-професійна програма — Політологія

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні науки
Спеціальність — 052 Політологія
Освітньо-професійна програма — Політологія

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність – 052 Політологія

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність – 052 Політологія

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти - бакалавр
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність - 052 «Політологія»
Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма - «Міжнародні та регіональні політичні комунікації»

Ступінь вищої освіти - бакалавр
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність - 052 «Політологія»
Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма - «Міжнародні та регіональні політичні комунікації»

Ступінь вищої освіти - бакалавр
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність - 052 «Політологія»
Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма - «Міжнародні та регіональні політичні комунікації»

для анг.мовних студентів