Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29  "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

 

Ступінь вищої освіти − бакалавр

Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність – 292 «Міжнародні економічні відносини»