Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 07 Управління та адміністрування
Спеціальність — 075 Маркетинг
Освітньо-професійна програма — Маркетинг