Контактна інформація

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (ННІІОТ) є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Тернопільського національного економічного університету. ННІІОТ здійснює організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців за заочною, заочно-дистанційною, дистанційною і екстернатною формами навчання, довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших спеціалістів, функціонування університетського бізнес-інкубатора, реалізації короткотермінових програм бізнес-освіти, організації електронних освітніх сервісів і моніторингу якості освітньої діяльності, керівництво та координацію діяльності навчально-консультаційних центрів ТНЕУ.

Для організаційно-методичного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності у структурі інституту функціонують:

 • сектор реалізації заочних факультет-програм ТНЕУ;
 • сектор підготовки молодших спеціалістів;
 • сектор реалізації експериментальних освітніх програм;
 • відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації;
 • підготовчі курси;
 • консультаційний центр з вивчення іноземних мов;
 • лабораторія моніторингу якості освітньої діяльності.

ННІІОТ структурно об'єднує кафедри:

 • спорту;
 • фізичної культури;
 • іноземних мов та професійної комунікації;
 • економіко-математичних методів.


Адреса: корп. 11, а.203, вул. Львівська, 27, м. Тернопіль, 46020.
Телефон: (0352) 47-58-50 Внутрішній телефон: 10-042
Електронна пошта: nniiot@tneu.edu.ua

.

Переглянути більшу мапу

.

11 корпус ТНЕУ

.

11 корпус ТНЕУ

.

Последнее изменение: Sunday, 28 June 2015, 00:18