Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 073  "Менеджмент"

Освітня програма "Міжнародний менеджмент"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітньо - наукова програма "Міжнародний менеджмент"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітня програма "Міжнародний менеджмент"

Галузь знань

0305 „Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки

6.030507 „Маркетинг”

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 056 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальності: 291 "Міжнародні відносини та суспільні комунікації"

                             292 "Міжнародні економічні відносини"

Галузь знань 07 "Управління та адміністування"

Спеціальність 073 " Менеджмент"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність " Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти – магістр 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність − 073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма  − Міжнародний менеджмент

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

ступінь вищої освіти - бакалавр
галузь знань 07- “Менеджмент і адміністрування”
спеціальність 073 – “Менеджмент”

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"

                       29 "Міжнародні відносини"

Спеціальності: 073 "Міжнародний менеджмент"

                          292 "Міжнародні економічні відносини"

Освітньо - наукова програма "Міжнародний менеджмент"

Освітньо - професійна програма "Міжнародний бізнес"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітньо - наукова програма "Міжнародний менеджмент"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Освітньо - професійна програма "Міжнародний маркетинг"